(0372)-55-19-44
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

Конкурс на зайняття вакантоної посади начальника відділу звітності та бухгалтерського обліку- головного бухгалтера управління УДКСУ у Глибоцькому районі Чернівецької області

Опубліковано 28 квітня 2021 року, 16:22

Управління Державної казначейської служби України у Глибоцькому районі Чернівецької області (Чернівецька обл., смт Глибока, вул. 10-ї річниці Незалежності України, 7а, тел.,(03734)21373) оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу звітності та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера управління Державної казначейської  служби України  у Глибоцькому районі Чернівецької області.


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу звітності та бухгалтерського обліку- головного бухгалтера управління Державної казначейської служби України у Глибоцькому районі Чернівецької області

   

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення керівництва діяльністю відділу звітності та бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на відділ зокрема, щодо:

 • формування справи «Бухгалтерські документи АС "

Є-Казна ДБ» та АС «Є-Казна»;

– формування справ з юридичного оформлення рахунків, відкриття та закриття рахунків, проведення операцій на рахунках;

– ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- встановлення графіків подання квартальної бюджетної та  фінансової звітності розпорядникам та одержувачам  бюджетних коштів;  
- прийняття від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності;

- проведення звірки показників звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів із даними казначейської звітності;

- перевірки наданих звітів на повноту та відповідність затвердженому порядку складання фінансової звітності, ув’язку між формами звітності, візування звітності;

- складання звітів про виконання державного та місцевих бюджетів;

- підключення клієнтів до СДО через програмно- технічний комплекс «Клієнт Казначейства-Казначейство»;

- застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства;

- виконання завдань Державної казначейської служби та доручень керівництва з питань, що входять до компетенції відділу;

- організації діловодства у відділі відповідно до вимог національних стандартів та чинного законодавства з питань ведення діловодства (в т.ч. електронного документообігу).

Забезпечує виконання кошторису управління, зокрема:

- внесення змін до кошторису, плану асигнувань, штатного розпису;

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- достовірність та правильність оформлення інформації,

включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- нарахування заробітної плати, своєчасне перерахування податків і зборів;

-погодження документів, пов’язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів, надбавок та премій працівникам;

- відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідність платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
- складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.

Має право другого підпису на платіжних, розрахункових, звітних та  інших розпорядчих документах.

Має право застосування кваліфікованого електронного підпису при підписанні електронних документів в системі електронного документообігу «АСКОД», при роботі в АС «Є-Звітність» та АРМі бухгалтера.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6100,00 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами),

інші виплати, премії – у разі встановлення

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково


строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

резюме за формою згідно з додатком 2і, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує

громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Інформація для участі у конкурсі подається до 12-00 години 11 травня 2021  року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС career.gov.ua


Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

  14 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Чернівецька обл.,смт Глибока, вул. 10-ї річниці Незалежності України, 7а (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)


Чернівецька обл., смт Глибока, вул. 10-ї річниці Незалежності України, 7а (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)Чернівецька обл., смт Глибока, вул. 10-ї річниці Незалежності України, 7а (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кандидатам при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гушул Анжела Миколаївна

(03734)22004,(03734)21373

gliboka2403@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

 • ефективне формування та управління процесами

2.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

  вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

4.

Орієнтація на професійний розвиток

здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності

уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку

  ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України;

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність у бюджетних установах»;

Постанови Національного банку України від 21.01.2004 № 22 « Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»;

Наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2013 № 217 «Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державної казначейської служби України»;

Наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012. № 44  «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»;

Наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 «Про затвердження  Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938.

3.

Знання системи процесуального права

Ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби УкраїниOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux